Matrícula tancada

Curs de Postgrau
en Infografia i Visualització de Dades

2a Edició

Pla d'estudis

 • Infografia i presentació de dades


  Mòdul 1. Fonaments del pensament visual

  • El pensament visual i la visió
  • Pensar visualment per a desenvolupar la creativitat i la productivitat
  • Principis de percepció visual i disseny gràfic 
  • Mind Mapping i Sketchnoting
    


  Mòdul 2. Infografia: conceptes bàsics

  • Infografia, elements i estructura bàsica d’una infografia
  • Característiques bàsiques de les infografies d’èxit
  • Procés narratiu amb infografia
  • Ordenar els elements d’una infografia
  • Conèixer com jerarquitzar i representar la informació gràficament
  • Fases de treball del procés d’infografia
  • Eines gratuïtes per gestionar i construir infografies i presentacions de dades
    


  Mòdul 3. Metodologies per a realitzar infografies i visualització de dades

  • El procés de documentar informació/dades
  • Com analitzar les dades i optimitzar-les
  • Com treballar amb multiplataformes / multigrandàries
  • Maquetació d’elements i exportació d’imatges
  • Usabilitat i experiència d'usuari
  • Estructura i navegació


  Master class: Més enllà de la infografia clàssica: les dades com experiències.

  Coneixerem com diversos exemples de com la infografia i la visualització de dades és una eina que també s'utilitza com a matèria primera en àmbits més artístics i experimentals.

 • Data storytelling: Narració per a la comunicació


  Mòdul 4: Visualització de dades

  • Principis de visualització de dades
  • Procés de creació d'una visualització
  • Tipus de dades
  • Relacions més comunes entre les dades
  • Gràfics: Tria el gràfic adequat per a visualitzar les dades
  • Recomanacions i bones pràctiques
  • Errades típiques als gràfics més comuns i com evitar-les
  • Small data – Smart thinking: com crear visualitzacions eficaces


  Master class: Location intelligence  -  visualització i narració de dades en mapes.

  Coneixerem un cas empresarial d’una gran empresa de telecomunicació: com es visualitzen les dades d’ubicació per permetre l’anàlisi per part de les empreses.

  Mòdul 5. Data Storytelling: narrativa i comunicació de la informació amb dades

  • La presentació de la informació:  Dificultats, desafiaments i solucions.
  • Per què avorreixen les presentacions? Tècniques per focalitzar l'atenció, ordre i neteja visual. 
  • La importància del context: com detectar i comprendre les històries dels conjunts de dades 
  • Comunicar amb efectivitat informació sobre dades en diversos formats: presentacions, infografies, informes i visualitzacions interactives
  • Tipus d'infografies i visualitzacions que funcionen a Internet.
  • Data Storytelling: Els relats visuals per a la presentació de tendències, patrons i idees.


  Data Literacy: l’alfabetització de dades com a servei.

  Coneixerem com una empresa de software de visualització de dades ha creat un programa d'alfabetització de dades per a empreses. El seu objectiu és millorar les habilitats dels treballadors a l’hora de gestionar les dades independentment de la seva posició, el seu nivell d'habilitats o les eines visualització de dades que utilitzi.

 • Treball final de postgrau


  Mòdul 6: Projecte final

  • Mostra de projectes i requeriments mínims
  • Idea inicial de projecte i tutorització inicial.
  • Consultoria del projecte.
  • Presentació i defensa del projecte de presentació de la informació, infografia o visualització de dades.


  Cada alumne realitzarà un treball final pràctic adient a les seves necessitats que es pactarà amb els professors.

Titulació

Curs de Postgrau en Infografia i Visualització de Dades per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.
** Pendent d'aprovació per la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis